Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, Kapitel 4 og 5

Dette afsnit indeholder vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsens regler om dyrehold, men ikke om andre aktiviteter, som bekendtgørelsen omfatter.