08-02-2022, version 6

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 14

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser, §§ 41-43

Husdyrgødningsbekendtgørelsen trådte i sin nuværende version i kraft den 1. januar 2022.

For virksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden havde en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller en tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a og 16 b i lov om husdyrbrug og om anvendelse af husdyrgødning m.v., træder husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser i stedet for godkendelsens eller tilladelsens vilkår, i det omfang bekendtgørelsens bestemmelser er mere vidtgående end vilkårene.

Overgangsreglen vedrørende bredden af gødningsrender på pelsdyranlæg er beskrevet i vejledningen til kapitel 11 her.

Overgangsordning for byggeblade

To byggeblade er i den seneste udgave af husdyrgødningsbekendtgørelsen blevet indarbejdet i bekendtgørelsen. Byggebladene er tilbagekaldt pr. 1. januar 2022.

I forbindelse med at byggebladene er blevet indarbejdet i bekendtgørelsen, er der lavet en overgangsordning for eksisterende husdyranlæg, der har et staldsystem, der fulgte driftsforskrifterne i Miljøstyrelsens byggeblade senest den 31. december 2021.

Overgangsordningen sikrer, at de husdyranlæg, der har benyttet sig af undtagelsesmuligheden i byggebladene, har mulighed for at anvende denne. For at kunne benytte overgangsordningen skal anlægget være etableret senest 31. december 2021, og driftsforskrifterne, der fulgte af byggebladene, skal have været overholdt.

Overgangsordningen indeholder bestemmelser, der ligner driftsforskrifterne i de tidligere byggeblade. Bestemmelserne følger af § 44, stk. 2, og adskiller sig bl.a. ved, at der er krav om at føre logbog. Overgangsordningens bestemmelser er nærmere beskrevet i vejledningens kapitel 4.