19-06-2023, version 4

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 22, § 73

Klage

Som udgangspunkt kan alle afgørelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen påklages, jf. husdyrbruglovens § 76.

Undtaget herfra er dog afgørelser efter § 44, stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, om at revurderingskravet bortfalder.

Disse afgørelser træffes alene ud fra en teknisk beregnet afskæringsværdi, og afgørelsen har derfor mindre betydning for miljøbeskyttelsen. Disse afgørelser kan derfor ikke påklages.

En klage skal indsendes ved anvendelse af digital selvbetjening på klageportalen. Adgangen til klageportalen sker via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Se flere