04-10-2022, version 1

 

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kapitel 7

§§ 29-30

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. august 2022.

Reglerne om at bruge husdyrgødning fra smågrise, der er tildelt receptpligtig medicinsk zink jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021, finder anvendelse indtil den 1. august 2023.

§ 24, stk. 1, nr. 5 (straffebestemmelse), § 26, stk. 4, og bilag 2 (kvægundtagelsen) i bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om at anvende gødning gælder fortsat for forhold, der vedrører planperioden 2021/2022.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen