Præcisering af helpdesksvar: Fastlægning af 8 års drift

Publiceret 03-05-2023
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Et spørgsmål i husdyrfonen om, hvornår 8 års-driften skal regnes fra, har ført til præcisering af et helpdesksvar.

Det er nu præciseret, at 8 års-driften skal regnes fra kommunens afgørelse og ikke ansøgningstidspunktet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 39, stk. 2. Se link til helpdesksvaret: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/fastlaegning-af-8-aars-drift/