Miljøstyrelsen og kommuner inviterer til webinar om husdyrsager

Publiceret 22-05-2023
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Webinaret afholdes på Zoom onsdag den 7. juni kl. 13 - 15.
Link vil være tilgængeligt under nyheder på forsiden af husdyrgodkendelse.dk.

På baggrund af stigende sagsbehandlingstider på husdyrsager, har Miljøstyrelsen og Miljøministeriet haft en dialog med KL og udvalgte kommuner om mulige årsager til de stigende sagsbehandlingstider. Dialogen har resulteret i, at Miljøstyrelsen og en række kommuner afholder et webinar med fokus på erfaringsudveksling, der kan inspirere andre kommuner, så udvalgte processer bliver mere overskuelige og forhåbentlig reducerer sagsbehandlingstiden på sigt.

Flere kommuner føler, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har strammet praksis i forbindelse med ammoniakdeposition til naturområder. Derfor er Miljø- og Fødevareklagenævnet inviteret til at orientere om de nyeste afgørelser vedrørende natur.

Webinarets målgruppe er kommunale sagsbehandlere, men landbrugskonsulenter er også velkomne til at deltage.

 

Program med cirka tider:

13:00 Velkomst v/Miljøstyrelsen.

13:10 Screening af nye ansøgninger v/Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune.

Nogle kommuner har gavn af at systematisere deres screening af nye ansøgninger for at holde sagsbehandlingstiden nede. Herning Kommune viser et eksempel på, hvordan de screener nye ansøgninger. Oplægget er ment som en inspiration for andre kommuner til at systematisere deres screening. Proceduren for screening skal dog tilpasses den enkelte kommune.

13:30 Naturvurderinger v/Ann Toft Kristensen og Stine Elisabeth Raunsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Orientering om nyeste afgørelser vedrørende natur. Herunder fortæller Miljø- og Fødevareklagenævnet om, hvad de ser på i forbindelse med gennemgang af ammoniakdeposition til naturområder.

14:05 Pause

14:15 Støj i husdyrvejledningen v/Mads Mortensen, Miljøstyrelsen.

Nogle kommuner oplever usikkerhed omkring håndtering af støj i sagsbehandlingen. Miljøstyrelsen vil gerne orientere om opdatering af afsnittet om støj i husdyrvejledning.mst.dk fra 2022. Derfor gennemgår Miljøstyrelsen eksisterende afsnit om støj i husdyrvejledningen.

14:30 Kommunernes OML-tjekliste v/Nina Karner, Fredericia Kommune.

Der vil blive orienteret om en OML-tjekliste, som Fredericia, Nordfyns og Svendborg Kommune har lavet. Det skyldes, at Miljøstyrelsen har erfaret, at nogle kommuner er usikre på OML-beregninger, idet de sjældent modtager en OML-beregning. Tjeklisten forudsætter et kendskab til OML-beregninger, og den er baseret på, at brugerne selv bidrager med opdateringer.

14:40 Fast styring af sagsforløb v/Helle Kalmayer Hansen, Vejen Kommune.

Vejen Kommune kommer med et eksempel på fast styring af sagsforløbet ved indhentning af supplerende oplysninger fra både ansøger og internt i kommunen. Oplægget er ment til at inspirere andre kommuner til at systematisere processerne. Processerne skal dog tilpasses den enkelte kommune.

15:00 Tak for i dag v/Miljøstyrelsen