Helpdesksvar om bl.a. forståelsen af hyppig udslusning i §§ 34 og 35 i ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse

Publiceret 09-05-2023
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har svaret på spørgsmål i helpdesken, om hvordan §§ 34 og 35 adskiller sig fra hinanden i den netop udkomne husdyrgodkendelsesbekendtgørelse. Bestemmelserne handler om at reducere drivhusgasudledninger fra husdyrbrug ved at udsluse gylle hyppigt fra svinestalde.

Se det nye helpdesksvar om hyppig udslusning her. Miljøstyrelsen arbejder på en opdateret vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Den vil hovedsagligt tage udgangspunkt i høringsnotatet til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Indtil vejledningen kommer, vil der være stor hjælp at hente vedrørende forståelsen af bekendtgørelsen i høringsnotatet til bekendtgørelsen, som er tilgængelig på høringsportalen.