Ammoniakfejlsvejledningen præciseres på grund af ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Publiceret 24-05-2023
Vejledning vedrørende ammoniakfejl

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 16. marts 2023 hjemvist en sag. I sagen har en kommune truffet afgørelse om at fastholde en miljøgodkendelse, hvor totaldepositionskravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27 til kategori 2 natur ikke er overholdt, efter ammoniakfejlsberegningen er rettet.

Miljøstyrelsen vil på baggrund af sagen præcisere ammoniakfejlsvejledningen. Som en foreløbig løsning er der i starten af vejledningen og i afsnittet om klart ulovlighed gjort opmærksom på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. Du kan læse den midlertidigt opdaterede vejledning her.