Vejledning om gødningsanvendelse overdrages til Landbrugsstyrelsen

Publiceret 04-07-2023
Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Vejledning om gødningsanvendelse, orientering om forlænget udbringningsperiode i år med meget nedbør og registrering af forskningsforsøg flyttes til Landbrugsstyrelsen.

Den 1. august 2023 overdrager Miljøstyrelsen sine opgaver vedrørende bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (gødningsanvendelsesbekendtgørelsen) til Landbrugsstyrelsen.

Derfor flyttes følgende til Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

 Hvis du har spørgsmål relateret til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen efter overdragelsen, kan du henvende dig til Landbrugsstyrelsens kontaktcenter. Se kontaktoplysninger via dette link: https://lbst.dk/om-os/om-styrelsen/kontakt-os