Vejledning til miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, litra h, er ændret

Publiceret 25-01-2023
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Det er præciseret, at miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, litra h, vedrører et produktionsareal på 25 m2. Dyrehold i § 7, stk. 2, litra a-g er oplistet i antal. Dyrehold i § 7, stk. 2, litra h opgøres efter produktionsarealets størrelse, som maksimalt må være 25 m2. Der er tale om en sproglig præcisering. Se vejledning til miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4.