Vejledning til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er nu ændret som følge af ny bekendtgørelse pr. 1. august 2022

Publiceret 06-10-2022

De væsentligste ændringer af bekendtgørelsen, som vejledningen beskriver, er:

• Anvendelsesområdet for bekendtgørelsen er ændret til kun at vedrøre jordbrugsvirksomheder.

• Atypiske dyrehold er ikke længere undtaget fra anvendelsesområdet.

• Separering af flydende husdyrgødning som ny ammoniakreducerende udbringningsteknik er blevet mulig.

Den nuværende udgave af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (1. august 2022) er i øvrigt hovedsageligt en genudstedelse af den tidligere bekendtgørelse, hvilket vejledningen afspejler.

Du kan se den nye version af vejledningen til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen på husdyrvejledningen.