Vejledende kort over kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret

Publiceret 17-10-2022

De nye vejledende kort med kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret på baggrund af et nyt udtræk af det aktuelle vejledende kort over heder, overdrev og moser, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Udtrækket er lavet i slutningen af september 2022. Da der er truffet GIS-tekniske valg for at generere kortet automatisk, er det vigtigt at huske, at kortene er vejledende. Se vejledning om hvordan kortene er genereret i afsnittet om kortgrundlaget under ”kom godt i gang” i husdyrvejledningen.

Se det opdaterede kort på MiljøGis for husdyrregulering.