Afsnittet om ”Introduktion til ny husdyrregulering” er opdateret i vejledningen

Publiceret 18-10-2022
Kom godt i gang

I ”kom godt i gang” i husdyrvejledningen er afsnittet ”Introduktion til husdyrreguleringen pr. 1. august 2017” opdateret.

Detaljerede forklaringer, om

• hvordan vilkår til arealer i miljøgodkendelser efter de tidligere §§ 10, 11 og 12 skulle bortfalde i 2017, og

• hvordan arealreguleringen blev generaliseret,

er fjernet.

Derudover er der sket en sproglig opdatering, der især indbefatter ændring fra nutid til datid. Den tidligere version er som sædvanligt fortsat tilgængelig i vejledningen.