Afsnit om dispensation til hestepensioner i byzoner er ændret i vejledningen til Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Publiceret 04-10-2022
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har ændret vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen, så det ikke længere fremgår, at man ikke må have egne heste opstaldet for, at et hestehold kan betragtes som en hestepension.

Kommunen skal dog konkret vurdere, om der er tale om en hestepension. I den forbindelse skal kommunen vurdere, hvad det overordnede formål med hesteholdet er – er det at opstalde heste for andre, eller er det at have egne heste opstaldet? Se det nye afsnit i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 3.