Der linkes nu til listen over Naturskovsindikerende arter fra husdyrvejledningen

Publiceret 22-11-2022
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13 er opdateret. I afsnittet om ammmoniakfølsom skov er der indsat et link til listen over naturskovsindikerende arter.

Formålet med opdateringen er udelukkende, at det bliver nemmere at finde listen. Linket findes i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13 i afsnittet  om det specifikke ammoniakreduktionskrav.