Afsnit om markstak i vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6 ændret

Publiceret 10-11-2022
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har ændret afsnit om markstak i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6, så definitionen af en mark, hvorpå en markstak kan placeres, er præciseret. Definitionen af en mark følger som udgangspunkt af bekendtgørelse om markblok og elektronisk fællesskema. Det fremgår dog nu af vejledningen, at det væsentlige for, om markstakken kan placeres, er, at kvælstof optages af afgrøder med henblik på at sikre, at der ikke opstår risiko for nedsivning eller udledning af kvælstof til vandmiljøet.