Præcisering af afsnit omkring støj i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 14

Publiceret 02-03-2022
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har præciseret støjafsnittet i kap. 14. Det er især det tidligere afsnit omkring ubestemthed, som er blevet præciseret. Det er også uddybet, hvad forskellen er på en ”orienterende måling” og en ”Miljømåling – ekstern støj”.

Derudover er der i forslag til vilkår foretaget præciseringer i skema til forslag om støjgrænser (her er referencetidsrummene præciseret for lørdag svarende til gældende praksis).

Se den nye version af kap. 14 her.