Overdækning af fast husdyrgødning -vejledning præciseret

Publiceret 17-03-2022
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen er opdateret. Afsnittet om overdækning af fast husdyrgødning er præciseret, så det fremgår tydeligere, hvordan undtagelsen for ældre systemer med fast gødning og ajle skal forstås.

Du kan læse den opdaterede vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6 her: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/6-opbevaring-af-fast-husdyrgoedning-og-bundfald/#4