Oplysning om efterafgrødekrav fjernet fra MiljøGis for husdyrregulering

Publiceret 16-03-2022
Kom godt i gang

Kort over Kystvandoplande, N-følsom habitatnatur i Natura 2000 og deres oplande vises nu i stedet på Geodata fra Landbrugsstyrelsenhttps://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=lbst . Du kan læse mere om kortene på landbrusstyrelsens hjemmeside: https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/husdyrefterafgroeder/