Ny version af FAQ ift. ammoniakfejl i husdyrgodkendelse.dk

Publiceret 02-03-2022
Vejledning vedrørende ammoniakfejl

Miljøstyrelsen har modtaget henvendelser vedr. suspension af forældelsesfrister. Miljøstyrelsen har derfor opdateret FAQ’en med et spørgsmål 10. FAQ’en er delt op i to emner – henholdsvis 1. forældelsesfrister og 2. håndtering af anmodninger om suspensionserklæringer ift. forældelsesfrister.

Find FAQ’en via forsiden på husdyrvejledningen her.