Afsnit om biokul er midlertidigt taget ud af vejledningen til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Publiceret 31-03-2022
Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har midlertidigt fjernet afsnittet om biokul fra vejledningen om gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kapitel 1, da der er nogle forhold, som skal undersøges nærmere.