Total N baggrundsbelastning i 3 års gennemsnit udstilles nu på MiljøGis for husdyrregulering

Publiceret 25-05-2022
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Data om baggrundsbelastningen med kg N/ha/år i årene 2018-20 fra Aarhus Universitet vises nu i MiljøGis for husdyrregulering.

Treårsgennemsnittet til brug for behandling af miljøgodkendelser vises her: https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017. Til brug i egne GIS-systemer kan data findes her: https://arealdata.miljoeportal.dk/datasets/luft17.

Oplysningerne forventes senere også at blive tilgængelige i husdyrgodkendelse.dk