Kontinuitetsbrud - vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19 er præciseret

Publiceret 04-05-2022
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Det er bl.a. præciseret, hvor lang tid et husdyrbrug skal have haft mere end en minimal produktion (25% af produktionsarealet med 50% udnyttelse), for at den manglende kontinuitet brydes og husdyrbruget opretholder sin produktions ret jf. godkendelsen.

Samtidig er det præciseret, hvordan reglen håndteres for godkendelser, der er godkendt før stipladsmodellen trådte i kraft. Se mere i vejledningen.