Præcisering af helpdesksvar og vejledning vedr. udegående dyr i nudrift

Publiceret 02-06-2022
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Et nyt helpdesksvar, om indtastning af den lovlige nudrift når husdyrbrugets retsgrundlag hviler på en § 15 anmeldelse, har ført til, at vejledningen og et par eksisterende helpdesksvar er blevet præciseret.

Det nye helpdesksvar er udgivet den 24. maj 2022 og kan ses her. Det er nu tydeliggjort, at udegående dyr kan indtastes forskelligt i nudrift og ansøgt drift, når der søges første gang efter stipladsmodellen. Det afgørende for at fastlægge nudriften er, hvad der er den hidtidige lovlige drift jf. § 30, stk. 3. Præciseringen er foretaget i vejledningen til kapitel 13 i afsnittet ”nærmere om fastlæggelse af nudriften”.

De præciserede helpdesksvar er følgende: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/udegaaende-dyrehold/ og https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/beregning-af-lugt-i-nudrift-ved-udegaaende-dyr/