Vejledningen til husdyrgodkendelsebekendtgørelsen er opdateret

Publiceret 26-01-2022

Vejledningen er opdateret, fordi der trådte en ny udgave af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i kraft den 1. januar 2022.

Følgende kapitler i vejledningen er opdateret:

Kap. 16. Revurderinger af godkendelser. (Bl.a. er tilføjet afsnit om revurdering af geneniveauerne for lugt for IE-husdyrbrug).

Kap. 17. Særregler for IE-husdyrbrug. (Bl.a. er tilføjet udbygget beskrivelse af, hvornår de bindende krav gælder fra).

Kap. 20-21. Begrundelse, offentliggørelse, offentlighedsprocedurer m.v. (Bl.a. er afsnittet om den udvidede offentlighedsprocedure opdateret).

Desuden er der mindre opdateringer i afsnittet om påbud, forbud og revurdering under ”Kom godt i gang” samt i kapitel 1.