Vejledningen til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er opdateret

Publiceret 27-01-2022

I kapitel 2 er det forklaret, hvordan man omregner kg svovlsyre til liter svovlsyre. Desuden er der indsat skemaer med eksempler på omregninger ved forskellige svovlsyrekoncentrationer, og der er sket korrekturnæssige opdateringer. Endelig er der indsat et afsnit om, hvordan kommunerne kan føre tilsyn med reglerne om forsuring.

Der er ikke sket ændringer i de andre kapitler.