Vejledende kort over kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret

Publiceret 06-04-2022

De nye vejledende kort med kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret på baggrund af et nyt udtræk af det aktuelle vejledende kort over heder, overdrev og moser, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er desuden ændret i GIS-sorteringen af områderne, der krydser Natura 2000 grænser.

For kategori 3 heder og overdrev vises de naturtyper, som overlapper med Natura 2000 grænsen, som kategori 3 hvis:

  • arealet indenfor natura 2000 er mindre end 2500 m², og
  • arealet indenfor natura 2000 er større end 2500 m² og den del der ligger indenfor er mindre end 75% af det samlede areal.

Det nye sorteringskriterie betyder, at kortene bliver mere præcise. Da der stadig er truffet GIS-tekniske valg for at generere et kort automatisk, er det vigtigt at huske, at kortene er vejledende. Se den opdaterede vejledning her.

Se det opdaterede kort på  MiljøGis for husdyrregulering.