Total N baggrundsbelastning i 3 års gennemsnit tilgængelig til egne GIS-systemer

Publiceret 11-04-2022
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Data om baggrundsbelastningen med kvælstof i årene 2018-20 fra Aarhus Universitet, er nu tilgængelig som wms/wfs -service til brug i egne GIS-systemer

Treårsgennemsnittet til brug for behandling af miljøgodkendelse kan hentes her: https://arealdata.miljoeportal.dk/datasets/luft17.
Data forventes udstillet i MiljøGis for husdyrregulering og i husdyrgodkendelse.dk i løbet af maj måned.