Vejledning om gødningsanvendelses- og husdyrgødningsbekendtgørelsen

Publiceret 08-10-2021

Miljøstyrelsen arbejder på vejledning til de to bekendtgørelser. På husdyrvejledning.mst.dk kan du læse mere om ændringerne af bekendtgørelserne.

Ændringerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen har mest karakter af konsekvensrettelser af paragraffer, i forbindelse med at alt indhold om anvendelse af gødning er flyttet over i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

I husdyrvejledningen er der nu en lille introduktion til, hvad ændringerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen går ud på og links til retsinformation og høringsportalen. Du kan se det i vejledningen.

Indtil vejledningen er færdig, kan kommuner og landbrugskonsulenter altid ringe til husdyrfonen eller skrive til helpdesken. Se mere herom på hjemmesiden.