Konkret vurdering af kategori 3 naturs tålegrænse og gennemsnit af 3 års baggrundsdepositioner

Publiceret 05-11-2021

Vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13 er opdateret vedrørende vurdering af naturtypers tålegrænser, og vurdering af baggrundsbelastning med ammoniak.

Det fremgår nu direkte i vejledningsteksten, at kommunen skal vurdere en kategori 3 naturtypes tålegrænse konkret, når de skal tage stilling til, om udvidelse af et husdyrbrug vil påvirke naturtypen. Endvidere er det præciseret, at baggrundsbelastningen med ammoniak skal beregnes som et gennemsnit af de seneste 3 års baggrundsbelastninger på gridniveau. Der linkes til relevante klagenævnsafgørelser. Se mere i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13.