Høringsberettigede i lugtkonsekvenszonen ikke nødvendigvis klageberettigede

Publiceret 09-11-2021

Vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap 20-21 er opdateret på baggrund af afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnet har i en afgørelse afvist en klage, da de ikke mente, at klager var væsentligt individuelt berørt af udvidelsen. Der er tilføjet lidt om det og henvist til afgørelsen i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap 20-21 .