Præcisering af vejledningen vedr. tilladelser og godkendelser af husdyrbrug på samme ejendom

Publiceret 23-07-2021

Miljøstyrelsen har den 19. juli 2021, på baggrund af et nyligt udgivet helpdesksvar - præciseret vejledningen i ”kom godt i gang” under kapitlet kaldet ”særligt om pligt til godkendelse eller tilladelse” i afsnittet ”godkendelsespligt og tilladelseskrav”, så det fremgår klart, at hvis der er flere husdyrbrug (stalde med produktionsarealer over 100 m² og driftsbygninger til brug for husdyrholdet) på samme ejendom, skal disse godkendes samlet. I samme anledning er der også sket mindre præciseringer i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 2 i afsnittet om ”projektets omfang og biaktiviteter.

Der er desværre ved udgivelse sket fejl i forhold til versioneringen, så det ikke er den nyeste version, der umiddelbart vises. Derfor vær opmærksom på at finde den nyeste version, som fejlagtigt ligger i arkiv (tryk på ”nyeste version” i røde boks til højre på siden og tjek om udgivelsesdatoen er den 19. eller 20. juli 2021). For kapitlet i kom godt i gang, er de to seneste versioner (af 19. juli og 20. juli) enslydende. Fejlen vil blive rettet samtidig med en snarligt kommende opdatering af systemet.