Vejledning om at anvende spildevandsslam og om begreberne "anden organisk gødning" og "gødning"

Publiceret 02-12-2021

Vejledningen til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er blevet præciseret, så det nu er tydeligere, hvad der gælder for henholdsvis fast og flydende spildevandsslam. Derudover er det nærmere forklaret, hvad der forstås ved"anden organisk gødning" og "gødning".

 Du kan finde ændringerne i vejledningen til gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kap 2 og kap 1.