Husdyrfonen

Husdyrfonen henvender sig til kommunale sagsbehandlere og kan anvendes til at få afklaret hurtige spørgsmål

Sommerferie 2019

Husdyrfonen holder ferielukket i hele juli måned 2019. Første åbningsdag efter sommerferien er således torsdag den 1. august 2019.

Anvendelse

Husdyrfonen kan anvendes til besvarelse af spørgsmål som ikke har principiel karakter. Det er muligt at stille spørgsmål til konkrete problemstillinger, hvor det ikke har været muligt at finde et svar i vejledningen eller i tidligere offentliggjorte helpdesksvar. Det skal understreges, at det i godkendelsessager er kommunerne, der har kompetencen til at træffe konkrete afgørelser. Miljøstyrelsen kan udelukkende vejlede og rådgive ud fra generelle betragtninger om husdyrreguleringens anvendelse.  

Betjening

Husdyrfonen betjenes af Miljøstyrelsens fagmedarbejdere og jurister, som til dagligt arbejder med vejledning om husdyrbrug. Der stilles som udgangspunkt ikke videre til andre medarbejdere. Hvis det ikke er muligt at svare på spørgsmålet over telefonen for eksempel hvis spørgsmålet vurderes at have principiel karakter, henvises til Husdyrhelpdesken. I det tilfælde, at telefonvagten ikke har mulighed for at svare på spørgsmålet med det samme, for eksempel fordi der er brug for en anden fagpersons ekspertise, vil fagpersonen ringe tilbage hurtigst muligt.

Lukkedage

Telefonkontakt er ikke muligt mellem jul og nytår, de tre hverdage i ugen lige før påske samt dele af sommerperioden. Husdyrfonen kan evt. være lukket på nogle dage herudover.