Utæt gødningsrende på minkfarm

11-09-2018

Spørgsmål

Hvilken § skal der indskærpes efter når gødningsrende og /eller ende stykket på gødningsrenden er utæt ?


Svar

Forholdet håndhæves i henhold til husdyrbruglovens kapitel 5 med henvisning til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9 stk. 1:
§ 9. Husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken