Tolkning af § 49 i Husdyrbrugloven

12-07-2018

Spørgsmål

Jeg er i tvivl om hvornår § 49 i Husdyrbrugloven kan anvendes. Fx hvis en gyllebeholder løber over, og gyllen har kurs direkte mod et vandløb, eller måske allerede har nået vandløbet, kan stk 1 i § 49 så bruges til at iværksætte foranstaltninger til at forhindre yderligere forurening? Hvad så med stk. 2, er det kun til at forebygge den overhængdende fare, som er opstået ved stk. 1. Anden sætning undtager husdyrbrug i drift - hvordan skal man tolke det ?? så er det jo ikke et husdyrbrug længere, og dermed ikke omfattet af loven, eller ????


Svar

Kommunen kan anvende husdyrbruglovens § 49, stk. 1, i de tilfælde hvor der er overhængende alvorlig fare for sundheden samt i de situationer, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse. Der er her tale om en konkret vurdering.
Husdyrbruglovens § 49, stk. 2 giver hjemmel til, at kommunen om nødvendigt, efter at et husdyrbrug er lukket og eventuelt erklæret konkurs eller opløst, eller har solgt ejendommen eller på anden måde opgivet rådighedsretten, kan iværksætte de foranstaltninger, som skønnes nødvendige for at undgå, at der med tiden kan opstå en situation, der indebærer fare for sundhed eller forurening eller spredning heraf. Når husdyrbruget er i drift, kan kommunen ikke iværksætte sådanne foranstaltninger om forebyggelse. I disse tilfælde er kommunen henvist til at anvende husdyrbruglovens almindelige indgrebsbestemmelser.
Uanset om husdyrbruget er i drift eller ikke i drift, er der tale om et husdyrbrug, som er omfattet af husdyrbrugloven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken