Tilsynspligt/-frekvens

24-11-2017

Spørgsmål

Skal kommunen føre tilsyn med husdyrbrug, hvor der er truffet afgørelse om, at de er undtaget fra krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16a og 16b i husdyrbrugloven? Vi har konkret en ansøgning/anmeldelse om udvidelse af hestehold på ialt 160 m2 produktionsareal. Dyreholdet er undtaget for krav om tilladelse eller godkendelse, jf. § 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Er de også undtaget for krav om regelmæssig tilsyn, altså ikke omfattet at en tilsynsfrekvens?


Svar

Ja de er ikke omfattet af tilsynsfrekvensen i tilsynsbekendtgørelsen, men af husdyrgødningsbekendtgørelsen og derved omfattet af den 6 årige tilsynsfrekvens på at få tilsyn med husdyrgødningsopbevaring.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken