Tilsyn: Risikoscoring af kvægbrug med kap. 5 godkendelse

15-03-2018

Spørgsmål

Jeg har svært ved at gennemskue hvilken karakter et kvægbrug på 430 DE med en kap. 5 miljøgodkendelse fra 2006 skal have i parameter D "husdyrbrugets størrelse". Jeg synes ikke den er omfattet af nogen af dem.


Svar

Husdyrbrug, hvis produktionstilladelse stadig er en § 33-godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven (kap. 5-godkendelse), er desværre blevet glemt i bilag 1 om risikoscore. Disse husdyrbrug er med i bilag 2 om frekvenser, så det harmonerer ikke. Miljøstyrelsens fortolkning af reglerne er, at det må fortolkes udfyldende, således, at de § 33-godkendte husdyrbrug risikoscores på samme måde som husdyrbrug med godkendelse efter de senere regler (dvs. § 12). Tilsynsbekendtgørelsen vil blive ændret på dette punkt ved næste givne lejlighed.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken