Tilsyn på ejendomme uden dyrehold

29-08-2018

Spørgsmål

Vi er blevet i tvivl om, hvornår vi skal føre tilsyn med ejendomme uden dyrehold. Ud fra tilsynsbekendtgørelsen skal der være erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen, og i § 81 i husdyrgødningsbekendtgørelsen slås møddingspladser og lign. til fast husdyrgødning og bundfald fast som tilsynspligtige hvert 6. år. Men hvad med gyllebeholdere og ensilagepladser? De er ofte i brug uden dyrehold, men vi kan umiddelbart ikke finde vores hjemmel til at foretage regelmæssige tilsyn af dem hvert 6. år.


Svar

Miljøstyrelsen har tidligere svaret på lign. spørgsmål som vurderes at være dækkende for spørgsmålet:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsyn-paa-ejendomme-uden-husdyr-men-med-husdyrgoedning/

og

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/uddybning-i-forhold-til-jeres-svar-vedr-tilsyn-paa-ejendomme-uden-dyr-men-med-husdyrgoedning/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken