Tilsyn kategori 2 - hvilke landbrug er kategori 2

17-01-2019

Spørgsmål

I forhold til Tilsyn, så vil jeg meget gerne have skåret helt ud i pap, hvilke landbrug der falder ind i kategori 2, fx et eksisterende landbrug med 12 ammekøer? Det er erhvervsmæssigt dyrehold, men har ingen godkendelser eller tilladelser, og har aldrig skulle have det, fordi det er under 15 DE. Er det kategori 2 ? Som jeg forstår §§1 og 2 i tilsynbekendtgørelsen, så er alle erhvervsmæssige landbrug i kategori 2, indtil der er truffet en afgørelse efter § 16 (tilladelse/godkendelse eller ikke omfattet). Jeg kan ikke helt læse det samme ud af bilaget til tilsynsbekendtgørelsen. Jeg kommer på jeres møde 5. december, vi kan evt. tale om det der ?


Svar

Ja, det er korrekt. Kategori 2 omfatter; § 16 b som ikke har et krav om BAT dvs. med en ammoniak emission under 750 kg N og ejendomme med erhvervsmæssige dyrehold, som inden den 1 august 2017 er omfattet af reglerne om regelmæssig tilsyn efter reglerne i bekendtgørelsen nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn , indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter § § 16 a og 16 b eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssig dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b.


Så hvis landbruget med de 12 ammekvæg ønsker at overgå til ny reguleringer eller hvis de ændrer eller udvider, så er de ikke længere omfattet af kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om miljøtilsyn, med mindre det er et husdyrbrug, med pligt om tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a eller 16 b.


 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken