Tilsyn efter § 81 i husdyrgødningsbekendtgørelsen

17-01-2019

Spørgsmål

I forbindelse med temadagen 4. december aftalte vi, at jeg skulle indsende problemstillingen. Af § 81 i bekendtgørelsen fremgår: § 81. For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og reglerne i kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge sit tilsyn efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. således, at det mindst hvert 6. år påses, at reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald overholdes på ejendomme, der ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn efter bekendtgørelsen om miljøtilsyn. Dvs af stk. 2 fremgår det, at der føres tilsyn med opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald, men IKKE med andet. Med den formulering er der både politikere der forventer vi ikke ser på andet (og dermed kan foretage 5-6 tilsyn/time og landbrug hvor de bestemt ikke synes/forventer/accepterer vi kigger på andet. Ikke desto mindre er vi jo nødt til at forholde os til, om ejendommen stadig hører under kategorien "ikke 16b eller 16 a" - men hvis vi gør det bliver der let "ballade", for det var jo ikke det vi skulle se på. Desværre er der en del kommuner, som tænker "minimum" i forhold til tilsyn. Kan man forestille sig, at I tilpasser enten bekendtgørelsen, så det fremgår tydeligt, at vi også ser på andet, eller at det kommer til at fremgår tydeligt af vejledningen, at vi også skal forholde os til evt. andre forhold


Svar

Kommunen har en generel tilsynspligt denne findes i  kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og reglerne i kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse. Derudover har kommunen en forpligtigelse til jf. § 81 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, at det mindst hver 6 år påses at reglerne i kapitel 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes på ejendomme, der ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn efter bekendtgørelsen om miljøtilsyn.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken