stipladser og IE

27-08-2018

Spørgsmål

På et fjerkræbrug er der en miljøgodkendelse til 40.000 æglæggende høns. Det er praksis på bruget, at indsætte 43.000 høns. Grundet dødelighed og tomperiode, når stalden rengøres, vil årsproduktionen blive på 37.000 årshøner. Ejer mener, at han overholder miljøgodkendelsen. I kommunen mener vi, at der maks. må sættes 40.000 høner ind, fordi han ellers overskrider IE-grænsen, og så skal der en ny miljøgodkendelse til. Er det ikke korrekt forstået, at stipladser defineres som det maksimale antal dyr på stald ad gangen? og ikke som det gennemsnitlige antal dyr/år?


Svar

Det er rigtigt forstået, at de 40.000 stipladser er det maksimalt tilladte. Ønsker producenten at have et maksimum på 43.000 når hønsene indsættes, skal husdyrbruget godkendes som IE-brug, med de ekstra vurderinger der ligger i en sådan godkendelse. Det fremgår af vejledningen i afsnittet "Kom godt i gang" - "særligt om godkendelsespligt og tilladelseskrav":  https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#12


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken