Overproduktion

13-10-2017

Spørgsmål

Vi har et landbrug, der har en lille overproduktion. Før 1. august brugte vi § 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bek. Nr 211 af 28. februar 2017 til at håndhæve efter. Nu er den ophævet og erstattet af bek. 916 af 23. juni 2017. Men her findes denne § ikke.

Hvad vil I foreslå, at vi skal indskærpe det efter?


Svar

Udvidelse uden tilladelse er i sig en ulovlig aktivitet.

Dette følger af lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. § 10, stk. 1, hvor lovens bestemmelser om godkendelse eller tilladelse ved etablering efter § 16 a, stk. 1 og 2, og § 16 b, stk. 1, får virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget (der er etableret inden 1. januar 2007) foretager ændringer eller udvidelser.

Ændringslovens § 10, stk. 1, betyder således, at § 16 b, stk. 1, i husdyrbrugloven, hvis ordlyd vedrører etablering også finder anvendelse ved ændringer eller udvidelser for de husdyrbrug, der allerede er etableret, og som ikke har en tilladelse/godkendelse efter 2007 loven.

Kommunen kan derfor kræve, at der ansøges om en tilladelse efter § 16 b, stk. 1, eller at overproduktionen ophører.

I forhold til en eventuel indskærpelse anvendes som hjemmel kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Efter § 46 kan kommunen kræve et ulovligt forhold lovliggjort, og efter § 48 kan kommunen påbyde at genoprette den hidtidige tilstand, som er produktionstilladelsen til 100 malkekøer.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken