Ny brugerbetalignsbekendtgørelse 2

30-10-2017

Spørgsmål

Opfølgende spørgsmål til jeres besvarelse af spørgsmålet "Ny brugerbetalingsbekendtgørelse" af 17-10-2017. Jeg må desværre spørge igen da jeg ikke syntes i forklarer præcist nok hvilke typer virksomheder der bliver omfattet ved tilføjelsen af § 2, stk. 1, nr. 3. I nævner at der er tale om planteavlere, der anvender gødning svarende til produktionen fra erhvervsmæssigt dyrehold. Men det er jo ikke det der står. Der står "Arealer, der er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.". Der står jo specifikt "arealer" så kan de vel kun være aktiviteter der relaterer sig til arealer som f.eks. udbringning på ulovlige tidspunkter eller på vandmættet arealer. Omvendt vil det være vanskeligt at forestille sig at § 2, stk. 1, nr. 3 vil kunne bruges til at opkræve brugerbetaling hvis den pågældende tilsynsaktivitet udelukkende omhandlede noget ikke-areal-relateret som f.eks. tilsyn med flydelag, eller oplag af fast gødning. Er det korrekt forstået?


Svar

Det er korrekt, at arealer omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3. Ifølge bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 2, stk. 1, finder bekendtgørelsen anvendelse på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, omfatter arealer, der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, dvs. arealer tilhørende ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

De situationer, hvor disse arealer, vil modtage et tilsyn, som kommunen vil kunne opkræve brugerbetaling for, vil fx være fosforerosionstilsynet, i de tilfælde, hvor tilsynet giver anledning til en videre tilsynsindsats, eller som du selv nævner et reaktivt tilsyn med overholdelsen af reglerne om spredning. Det er derfor helt korrekt forstået, når du skriver, at der alene vil kunne opkræves brugerbetaling i de tilfælde, hvor tilsynet vil omhandle aktiviteter på arealet. I denne forbindelse er det vigtigt at have for øje, at arealerne ikke længere er omfattet af det regelmæssige tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, giver derfor kommunerne mulighed for, at opkræve brugerbetaling for tilsyn med arealerne, forudsat at betingelserne i brugerbetalingsbekendtgørelsen er opfyldt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken