Kan der opkræves brugerbetaling for lukkesyn?

14-08-2023

Spørgsmål

Forskellige scenarier af lukkesyn:

1) Landbruget er ophørt i CHR siden sidste tilsyn, og der er ikke længere dyr på ejendommen. Yderligere er opbevaringsanlæg tømt for gødning/gylle/ensilage. Ejendommen har ikke en miljøgodkendelse/tilladelse. Kan kommunen tage brugerbetaling for lukkesyn?

2) Landbruget er ophørt i CHR siden sidste tilsyn, og der er ikke længere dyr på ejendommen. Yderligere er opbevaringsanlæg tømt for gødning/gylle/ensilage. Ejendommen har en miljøgodkendelse/tilladelse. Kan kommunen tage brugerbetaling for lukkesyn?

3) Landbruget er ophørt i CHR siden sidste tilsyn, og der er ikke længere dyr på ejendommen. Der er stadig anvendelse af opbevaringsanlæg. Ejendommen har ikke en miljøgodkendelse/tilladelse. Kan kommunen tage brugerbetaling for lukkesyn?

4) Landbruget er ophørt i CHR siden sidste tilsyn, og der er ikke længere dyr på ejendommen. Der er stadig anvendelse af opbevaringsanlæg. Ejendommen har en miljøgodkendelse/tilladelse. Kan kommunen tage brugerbetaling for lukkesyn?


Svar

Det vil være en konkret vurdering, om der kan opkræves brugerbetaling i de oplistede tilfælde. 

Som udgangspunkt skal der betales brugerbetaling for tilsyn i den tid, hvor et husdyrbrug/en ejendom med erhvervsmæssigt dyrehold er i drift. Driften anses først for ophørt, når kommunen har konstateret, at eventuelle miljømæssige foranstaltninger, der skal foretages i anledning af ophøret, er foretaget. Det kan være tømning af tanke, oprydning af oplag m.v.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen indeholder derudover nogle grundlæggende betingelser for, at der kan opkræves brugerbetaling.
Det er beskrevet nærmere i dette helpdesksvar, som også omhandler tilsyn i forbindelse med nedlukning. Læs mere her: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/brugerbetaling-paa-lukketilsyn/ 

I lovgivningen er der ikke specifikke krav til, at tilsynsmyndigheden skal føre tilsyn i forbindelse med ophør af en ejendom med erhvervsmæssigt dyrehold. Et tilsyn som føres, som følge af at ejendommen ophører med at være i drift eller lukker, er som udgangspunkt et § 9-tilsyn, da tilsynet føres ud over de planlagte tilsyn, som led i tilsynsmyndighedens pligt til at føre et aktivt tilsyn iht. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken