Indberetning til DMA af opfølgningstilsyn

16-10-2017

Spørgsmål

Vi har i Viborg Kommune et spørgsmål til de såkaldte "§9 tilsyn", som er navngivet ud fra § 9 i Tilsynsbekendtgørelsen. Når man i forbindelse med et miljøtilsyn på et landbrug har meddelt en indskærpelse til en landmand, og man så efterfølgende følger op på, at indskærpelsen er efterkommet (ved besøg på landbruget/telefonisk kontakt/indsendelse af dokumentation el. lign.), så er vi i tvivl om, hvordan denne opfølgning skal registreres. Er det et opfølgende tilsyn på det udførte oprindelige tilsyn, eller er det et §9 tilsyn, som så skal indberettes særskilt til Miljøstyrelsen via DMA?


Svar

Et tilsyn, som sker som opfølgning vil være et §9 tilsyn (da det ikke kan være et basis, prioriteret, kampagnetilsyn – og ”Øvrige tilsyn" er kun dem, som ikke er omfattet af regelmæssige tilsyn). Hvis der er tale om et administrativt tilsyn vil det være af tilsynskategorien § 9 og tilsynstypen: Administrativt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken