Hyppig udslusning gælder for alle slagtesvinestalde

27-06-2023

Spørgsmål

Gælder kravet om udslusning af gylle fra ALLE slagtesvinestalde jf. § 35 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, også selvom husdyrbruget ikke har en godkendelse efter husdyrbrugloven? Er i tvivl, fordi overskriften i kapitel 13 hedder ”Generelle principper for godkendelser og tilladelser efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b”.

Hører polte til i § 34 eller § 35 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?


Svar

Uanset hvilken type anmeldelse, tilladelse eller godkendelse et husdyrbrug har, skal der fra 1. maj 2023 foretages hyppig udslusning af gylle fra alle staldafsnit til slagtesvin jf. § 35 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 


Om polte er reguleret efter § 34 eller § 35 fremgår af helpdesksvaret Hyppig udslusning hos polte
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/dyrehold-og-management/hyppig-udslusning-hos-polte/

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken