Hvordan skal tilsyn og indskærpelser på plantebrug indberettes på DMA?

02-02-2022

Spørgsmål

Kommunen modtager en beholderkontrolrapport om en beholder på et plantebrug, hvor det fremgår af rapporten, at der er nogle forhold, der skal bringes i orden. Vi indskærper derfor disse forhold. Er det et § 9-tilsyn? Hvis ja, er der så brugerbetaling på dette og hvordan skal det indberettes på DMA? Er der forskel på om det er et fysisk et administrativt tilsyn?


Svar

Nej, der er ikke brugerbetaling for tilsyn på plantebrug på de aktiviteter, der foregår på anlægget. Det er uanset om det er et fysisk eller et administrativt tilsyn. Det skyldes, at plantebrug (rene planteavlsejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold) ikke i sig selv ikke er nævnt i § 2 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.


Se dette svar https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/skal-der-opkraeves-brugerbetaling-i-forbindelse-med-indskaerpelsepaabud-vedr-gyllebeholder-paa-et-plantebrug/  


Landbrug uden brugerbetaling hører under gruppe 17 i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 3. Disse landbrug er ikke omfattet af reglerne om regelmæssige tilsyn, og tilsyn på landbrug i gruppe 17 kategoriseres på DMA derfor altid som ”øvrige tilsyn”. Læs evt. mere herom i Miljøtilsynsvejledningen   


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken