Hvordan forholder vi os fremadrettet til gyllebeholdere med hul i siden

15-11-2017

Spørgsmål

Svaret på dette spørgsmål er revideret den 9. september 2019

Kære Helpdesk.

Vi har lige et spørgsmål til jer omkring gyllebeholdere - og kontrollen af gyllebeholdere. Vi har i kommunen gyllebeholdere, som af den ene eller anden årsag, har et hul i siden. De er hidtil blevet godkendt (af beholderkontrollen) op til hullet, hvilket var i overensstemmelse med beholderkontrol-vejledningen. Landmændene/beholderejerne er tidligere blevet vejledt, af blandt andet styrelsen, om at det var en gangbar løsning at slå et hul i beholderen, f.eks. i forhold til spjæld.

Nu er vi blevet gjort opmærksomme på, at kontrollørerne ikke længere kan godkende disse beholdere op til hullet, da det nu fremgår af den reviderede beholderkontrol-vejledning, at det er HELE beholderen, der skal opfylde krav til tæthed. Spørgsmålet er så, hvordan kommunen skal forholde sig, når vi modtager en beholderkontrol, hvor der står, at beholderen ikke længere kan godkendes? Det er vel at mærke en vejledning kontrollørerne arbejder ud fra, som er blevet opdateret.


Svar

Svaret på dette spørgsmål er revideret den 9. september 2019:

Det er hele beholderen, som skal leve op til kravene om styrke og tæthed i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis der er et hul i beholderen, kan beholderen derfor enten repareres eller tages ud af drift.

Hvis kommunen modtager en kontrolrapport, hvori det er anført, at beholderen ikke længere kan godkendes, er det op til kommunen at vurdere, om beholderen kan leve op til kravene om styrke og tæthed i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det fremgår af beholderkontrolbekendtgørelsens § 2, at kontrollen har til formål at kabe det faglige og tekniske grundlag for, at kommunen kan vurdere, om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det er altså kommunen, der vurderer, om beholderen lever op til kravene om styrke og tæthed i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis kommunen finder det relevant, kan kommunen indskærpe eller påbyde afhjælpende foranstaltninger, for at beholderen kommer til at leve op til kravene til styrke og tæthed.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken