Håndhævelser af fejl på beholdere på plantebrug

16-12-2020

Spørgsmål

Håndhævelser af fejl på beholdere på plantebrug, husdyrbrug med godkendelse hhv. husdyrbrug uden godkendelse. Er hjemlen til håndhævelser vedr. ”gødningsopbevaringsanlæg” kun at finde i husdyrbrugloven, hvis der er husdyrhold på ejendommen? Dvs. reguleres beholdere på plantebrug via Miljøbeskyttelsesloven? Tvivlen opstår pga. formuleringen i husdyrbruglovens § 2: ” § 2. Loven finder anvendelse på husdyrbrug, husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre forhold forbundet med husdyrhold.... Skal § 2 læses som: Husdyrbrugloven finder anvendelse på ”husdyrbrug OG gødningsopbevaringsanlæg…”(begge dele hver i sær) eller Husdyrbrugloven finder anvendelse på ”husdyrbrug og GØDNINGSOPBEVARINGSANLÆG FORBUNDET MED HUSDYRHOLD” Tolkningen har betydning for, hvor hjemlen findes, når vi indskærper og meddeler påbud.


Svar

Bestemmelsen i husdyrbrugloves § 2 skal forstås således, at husdyrbruglovens anvendelsesområde ikke er begrænset til husdyrbrug, men også omfatter husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der ligger på ejendomme, hvor husdyranlæggenes produktionsareal tilsammen ikke overstiger 100 m2, og som derfor ikke er et husdyrbrug. En gyllebeholder på et planteavlsbrug er således omfattet af lovens anvendelsesområde, idet der er tale om et gødningsopbevaringsanlæg, men den er ikke i sig selv omfattet af krav om tilladelse m.v. efter lovens kapitel 3, da der ikke er noget produktionsareal. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken